לומדים להגדיר מטרה

ללא הגדרת מטרה ברורה וידועה מראש, לא ניתן להשיגה ולכן נתחיל ביכולת להגדיר מטרות ברשת האינטרנט תוך היצמדות למטרות בית העסק, כך תכני הקורס לקידום אתרים יועילו לך יותר

תכנון אסטרטגי צעד צעד

תכנון אסטרטגי להשגת מטרות פעילות ברשת הינו הכרח ולא רשות ולכן נלמד לבצע תכנון נכון על פני ציר הזמן תוך לקיחת בחשבון התרחשויות שונות - כל זאת בקורס לקידום אתרים ושיווק ברשת האינטרנט

קבלת תוצאות ובדיקת טיבן

יישום תכנון אסטרטגי מניב פירות, אך למרות זאת יש לבחון את כשרותן ובמידת הצורך לבצע בדיקות נוספות של תנכון מוקדם להימצאות פגמים ותיקונם, כאשר בצורת פעילות זו ותרגול, הקורס לשיווק וקידום אתרים יהיה יעיל יותר